Algemene voorwaarden

1. De onderneming

Porseleen. Vestigingsplaats Kerkstraat 108, 9050 te Gentbrugge, Ondernemingsnummer: 0751.857.094, Tel 0486/49.65.18

2. Toepassing

2.1 Erkennen en aanvaarden

Door het plaatsen van een online of telefonische bestelling sluit de klant een overeenkomst met Porseleen en erkent en aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden van Porseleen. 

2.2 Aanpassen Algemene Voorwaarden

Porseleen weerhoudt het recht de inhoud van de Algemene Voorwaarden van Porseleen te wijzigen. Voor de reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden op het moment van sluiten van deze overeenkomst.

3. Bestelling

3.1 Bevestiging

Nadat de bestelling online of per mail geplaatst is, ontvangt de klant een mail met de bevestiging en datum vanaf wanneer de producten klaar staan. 

3.2 Geen bevestiging ontvangen

Indien de klant geen bevestiging heeft gekregen zal Porseleen geen pakket klaar gemaakt hebben. Er wordt aan de klant gevraagd Porseleen te verwittigen in dat geval.

3.3 Beschikbaarheid producten

Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, verwittigt Porseleen de klant per mail binnen termijn van 1 dag. Indien Porseleen niet kan tegemoetkomen aan de bestelling tegen de gevraagde datum, wordt er een nieuwe datum voorgesteld. De klant heeft alsnog het recht om de bestelling te annuleren. Het betaalde bedrag zal dan terugbetaald worden binnen de 2 werkdagen. 

3.4 Bij annulatie heeft de klant geen recht op een vergoeding

Annuleren kan tot 8 dagen voor de startdatum. Voor elke annulatie wordt er 2 euro administratiekost aangerekend. Het resterend bedrag wordt teruggestort.

Overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van Porseleen geven haar het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie aanhoudt. De huurder wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien deze situatie van overmacht de termijn van 30 kalenderdagen overschrijdt, hebben beide partijen het recht geheel of gedeeltelijk d.m.v een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding maar er is wel een terugbetaling van het bestelde bedrag.

4. De betaling

4.1 Online of overschrijving

Alle rekeningen zijn betaalbaar in EURO voordat de levering/ophaling plaatsvindt.

Indien de klant rechtstreeks op de webshop bestelt gebeurt de betaling online via de webshop. Indien de klant per mail of telefonisch bestelt gebeurt de betaling via een overschrijving op het KBC rekeningnummer IBAN BE43 7360 7121 1101  – BIC KREDBEBB. Cash wordt niet aanvaard. 

4.2 De prijs 

Alle prijzen zijn exclusief verzendingskosten voor een max termijn zoals aangegeven op de website.

5 .Borg                           

5.1 Bedrag borg

Vanaf een huurbedrag van 100 euro betaal je 50 euro borg. 

5.2 Betalen

Borg moet voor ophaling van goederen betaald worden via een overschrijving op het KBC borgrekeningnummer IBAN BE13 7360 7354 2939  – BIC KREDBEBB op naam van Porseleen. Als mededeling wordt ‘Borg’ en de naam van de klant vermeld.  

5.3 Terugbetaling borg

De borg wordt terugbetaald nadat de goederen ontvangen en gecontroleerd zijn. Dit kan max 5 werkdagen duren tot de banktransactie voltooid is.

6. Ophalen

6.1 Wanneer

Ophalen kan vanaf de bevestigde datum, de dag van ophaling mag de klant zelf kiezen zolang deze binnen de leentermijn is. De bestelling kan worden afgehaald op afspraak of tijdens de openingsuren zoals op de website aangegeven. 

6.2 Waar

Plaats van ophalen is Kerkstraat 108, Gentbrugge tenzij anders afgesproken. 

6.3 Kosten

De kosten van het ophalen zijn voor de klant. Porseleen voorziet geen vergoeding voor de verplaatsing om de goederen op te halen. Porseleen is niet verplicht te leveren als dit niet zo is besproken met de klant. 

6.4 Indien bestelling niet wordt opgehaald

Zodra de bestelling geplaatst is en de betaling voldaan is, kan niet meer geannuleerd worden behalve onder voorwaarden vermeld in Art 3. Indien de klant de goederen niet ophaalt binnen de voorziene leentermijn zal het betaalde bedrag niet worden teruggestort. 

6.5 Start huurtermijn

De huurtermijn start op de voorziene datum vermeld op de factuur, of vermeld op de bevestigingsmail,  niet vanaf moment van ophalen dat later of vroeger kan zijn. 

7.Terugbrengen

7.1 Wanneer

Terugbrengen moet op de eertvolgende kalenderdag voor 9h tenzij anders afgesproken.

7.2 Hoe

Alle goederen moeten in propere originele staat teruggebracht worden, in de originele verpakking. Textiel mag ongewassen teruggegeven worden. 

7.3 Niet terugbrengen 

Voor elke extra week na de afgesproken dag van teruggave gedurende welke de goederen niet terug gebracht worden zal de klant gehouden zijn om aan Porseleen 1,5 keer de huurprijs te betalen als schadevergoeding. Wanneer de klant na twee weken de goederen niet heeft terugbetaald, zal er aan de klant een aangetekende brief als ingebrekestelling verstuurd worden. Indien de klant na verloop van twee weken na het versturen van voornoemde ingebrekestelling de gehuurde goederen niet heeft teruggebracht zal de klant gehouden zijn om aan Porseleen de volledige marktprijs van het gehuurde goed te betalen als schadevergoeding. De klant blijft er in elk geval aan gehouden om het goed terug te brengen.’

Uiteraard is deze regeling niet nodig wanneer goederen langer worden gehouden met toestemming van Porseleen. 

7.4 Controle goederen

Porseleen zal de goederen niet controleren waar de klant bij is. Binnen de 3 dagen na het terugbrengen wordt bevestigd of de goederen in goede staat zijn. 

8. Eigendom, risico en verzekering

Na betaling van bestelling blijven de goederen eigendom van Porseleen. Die mogen door de klant gebruikt worden voor de termijn die afgesproken is en dienen voor die einddatum terug in het bezit van Porseleen te zijn. 

8.1 Beschadiging/Verlies

Porseleen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de artikelen tijdens transport. Zodra de klant de goederen in zijn bezit heeft is de klant verantwoordelijk voor de goede staat van de goederen. 

8.2 Verzekering kleine schade

In het betaalde bedrag zit een verzekering inbegrepen voor kleine schade. Het gedekte bedrag is 5% van het betaalde leenbedrag.

8.3 Beschadiging na terugbrengen. 

Elk item dat gebroken is of dermate beschadigd dat het niet meer kan uitgeleend worden, wordt beschouwd als kapot. Dit kan zijn; gebroken, verkleurd, gebarsten, bekrast of een elektronisch toestel dat niet meer werkt en andere. Kapotte items worden aan 3/4 van de originele marktprijs aangerekend. Als het bedrag minder dan 5% van het geleende bedrag is, moet de klant niets betalen. Als het bedrag meer is dan 5% van het geleende bedrag, weerhoudt Porseleen het recht een meerkost aan te rekenen en die moet worden betaald binnen termijn van 7 dagen. 

Schade moet altijd gemeld worden voor de goederen worden teruggebracht ook al valt dit binnen de 5% verzekering. De beschadigde stukken of restanten moeten als bewijs teruggebracht zijn. Als het item dermate stuk is, dan is 1 deel ervan voldoende bewijs. 

8.4 Onderdelen vergeten. 

Als de bestelling niet volledig teruggebracht is, wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt die 2 dagen tijd om zonder extra kosten het ontbrekende deel terug te brengen. Als dit niet gebeurt, worden de regels toegepast van ‘niet terugbrengen’ zoals in 7.3.

8.5 Nalatigheid en niet volgen van instructies

Als de klant de onderhoudsinstructies niet naleeft en er daardoor schade is aan het product, dan wordt ook 3/4 van de marktprijs van het beschadigd product aangerekend. In het bijzonder volgende in acht te nemen: Hout mag niet in de vaatwas en metaal mag niet in een microgolf. 

Instructies hebben ook impact op de veiligheid. Porseleen is in geen enkel geval verantwoordelijk voor materiële en lichamelijke schade door fout gebruik van de producten. Voor correct gebruik dient de klant altijd de bijsluiter van de fabrikant te volgen.

9. Privacy

De gegevens van de klant worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Bij bestelling gaat de klant akkoord met het gebruik van de persoonlijke gegevens zoals vermeld in de privacy policy

10. Klachten

Klachten over de geleverde producten kunnen binnen de vijf werkdagen via mail gemeld worden aan Porseleen. Een antwoord wordt binnen de 14 dagen gegeven.

De klant heeft nooit het recht om betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden of terug te eisen in geval van betwisting.

11. Recht

Op de overeenkomsten gesloten met Porseleen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil tussen Porseleen en de klant zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. 

Deze versie Algemene Voorwaarden van Porseleen is laatst gewijzigd 14/09/2023